Η παραλία στο νησί Μονή της Πέρδικας στην Αίγινα.

moni_aegina001.jpg moni_aegina002.jpg moni_aegina003.jpg

moni_aegina004.jpg moni_aegina005.jpg moni_aegina006.jpg

moni_aegina007.jpg moni_aegina008.jpg moni_aegina009.jpg

moni_aegina010.jpg moni_aegina011.jpg moni_aegina012.jpg

moni_aegina013.jpg moni_aegina014.jpg moni_aegina015.jpg

moni_aegina016.jpg moni_aegina017.jpg moni_aegina019.jpg

moni_aegina020.jpg moni_aegina021.jpg moni_aegina022.jpg

moni_aegina023.jpg moni_aegina024.jpg moni_aegina025.jpg

moni_aegina026.jpg moni_aegina027.jpg moni_aegina028.jpg

moni_aegina029.jpg moni_aegina030.jpg moni_aegina031.jpg

moni_aegina032.jpg moni_aegina033.jpg moni_aegina034.jpg

moni_aegina035.jpg moni_aegina036.jpg moni_aegina037.jpg

moni_aegina038.jpg moni_aegina039.jpg moni_aegina040.jpg

moni_aegina041.jpg moni_aegina042.jpg moni_aegina043.jpg

moni_aegina044.jpg moni_aegina045.jpg moni_aegina046.jpg

moni_aegina047.jpg moni_aegina048.jpg moni_aegina049.jpg

moni_aegina050.jpg moni_aegina051.jpg moni_aegina052.jpg

moni_aegina053.jpg moni_aegina054.jpg moni_aegina055.jpg

moni_aegina056.jpg moni_aegina057.jpg moni_aegina058.jpg

moni_aegina059.jpg moni_aegina060.jpg moni_aegina061.jpg

moni_aegina062.jpg moni_aegina063.jpg moni_aegina064.jpg

moni_aegina065.jpg moni_aegina066.jpg moni_aegina067.jpg

moni_aegina068.jpg moni_aegina069.jpg